Zračno orožje se razlikuje od ostalih vrst orožja po tem, da izstrelek iz cevi izstreli s pomočjo pnevmatsko stisnjenega plina (običajno zrak ali CO2), ki je pod tlakom do pritiska na sprožilec. Gre torej za mehanski način delovanja brez kemičnih reakcij zgorevanja.

Zračno orožje po kategorizaciji spada v kategorijo D6. Zakon o orožju v svojem 48. členu, v 1. odstavku pravi da: “Polnoletni posamezniki, pravne osebe in podjetniki lahko brez posebnega dovoljenja nabavljajo in imajo v posesti orožje iz 6. točke, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi nižja kot 20 J ali hitrost izstrelka na ustju cevi manjša kot 200 m/s, do 9. točke kategorije D.”

za orožje pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi višja kot 20 J ali hitrost izstrelka na ustju cevi višja od 200 m/s pa velja, da ga lahko kupi posameznik, ki je dopolnil starost 21 let in izpolnjuje pogoje iz 2. in 6. točke drugega odstavka 14. člena Zakona o orožju. To pomeni da proti posamezniku ni zadržkov javnega reda in miru ter da ima opravljen preizkus znanja o varnem rokovanju z orožjem.

O prodanem orožju iz 2. do 5. točke kategorije D in 6. točke kategorije D, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi višja kot 20 J ali hitrost izstrelka na ustju cevi 200 m/s ali več trgovec izda priglasitveni list in o tem takoj, najkasneje pa v roku osmih dni obvesti pristojni organ, kjer ima kupec stalno prebivališče.

Prikazovanje 1–12 od 14 rezultatov