SLO

Za tujce, ki želijo nabaviti orožje v Sloveniji, potrebujemo naslednje papirje in dovoljenja:

 • ORIGINALNI izvod nabavnega dovoljenja,
 • obrazec 2A (tega stranka dobi pri pristojnem organu, kjer ima stalo prebivališče).
 • osebni dokument, oziroma kopijo osebnega dokumenta stranke,
 • potrdilo o članstvu v strelski organizaciji ali lovski družini.

Na UE (upravni enoti) se dogovorite za termin. Tam se za nabavno dovoljenje čaka 2 – 3 ure. Stranka plača takso 40,70 €.

V kolikor je s strani stranke želja, lahko na podlagi njegovega pooblastila papirje v Sloveniji uredimo mi. V tem primeru od stranke potrebujemo sledeče:

 • overjeno pooblastilo,
 • ORIGINALNI izvod nabavnega dovoljenja,
 • obrazec 2A (tega stranka dobi pri pristojnem organu, kjer ima stalo prebivališče).
 • kopijo osebnega dokumenta stranke in
 • potrdilo o članstvu v strelski organizaciji ali lovski družini.

Vse našteto nam stranka pošlje po pošti, na podlagi tega uredimo nabavno dovoljenje na naši upravni enoti. Za to se plača taksa 40,70 €. Takso poravnamo mi, stranka jo ob nakupu vrne.


ENG

For foreigners who want to purchase weapons in Slovenia, you will need the following papers and permits:

 • ORIGINAL copy of the permit for weapon purchase,
 • 2A form (the form can be aquired in by the local officials responsible for firearms dealing on the residential adress area of the customer),
 • copy of ID card or any other personal document,
 • written confirmation of the membership in an shooting or hunting organisation.

Make an appointment at the administrative unit/office responsible for firearms dealing in Slovenia. There you have to wait 2 – 3 hours for a purchase permit and you have to pay a fee of 40,70 €.

If the client wishes, we can arrange the papers in Slovenia based on their authorization. In this case, we need the following from the customer:

• certified power of attorney,

• ORIGINAL copy of the purchase permit,

• form 2A (this can be obtained from the competent authority where the customer has permanent residence),

• a copy of the client’s identity document and

• certificate of membership in a shooting organization or hunting family.

Send us your documents by post and we will arrange the purchase permit for you. A fee of 40,70 € is payable for this.