SLO

Za tujce, ki želijo nabaviti orožje v Sloveniji potrebujemo naslednje papirje in dovoljenja:

V kolikor je s strani stranke želja, lahko na podlagi njegovega pooblastila papirje v Sloveniji uredimo mi. V tem primeru od stranke potrebujemo sledeče:

  • overjeno pooblastilo,
  • ORIGINALNI izvod nabavnega dovoljenja,
  • obrazec 2A (tega stranka dobi pri pristojnem organu, kjer ima stalo prebivališče).
  • kopijo osebnega dokumenta stranke in
  • potrdilo o članstvu v strelski organizaciji ali lovski družini.

Vse našteto nam stranka pošlje po pošti, na podlagi tega pa mi uredimo nabavno dovoljenje na naši upravni enoti. Za to se plača taksa 40,70€. Takso poravnamo mi, stranka jo ob nakupu vrne.

Takšna je procedura za tujce v kolikor stranka želi, da papirje uredimo mi.

Lahko pa stranka vse to uredi sama, za kar potrebuje vse zgoraj našteto razen pooblastila in kopije osebnega dokumenta. Izkušnje kažejo da je najbolje, če se stranka napove nekaj dni v naprej da se skladi termin na upravni enoti. Tam se za nabavno dovoljenje čaka okrog 2-3 ure. Tudi v tem primeru stranka plača takso 40,70€.


ENG

Foreigners who want to buy firearms in Slovenia are requested to have the following papers:

There are two options. First option is that we arrange all the requested permits for the customer. In that case the customer needs to provide us with:

  • Officialy aproved written and signed authorization,
  • ORIGINAL copy of the permit for weapon purchase
  • 2A form (the form can be aquired in by the local officials responsible for firearms dealing on the residential adress area of the customer)
  • copy of ID card or any other personal document
  • written confirmation of the membership in an shooting or hunting organisation.

The requested documents can be sent to us via postal service. Based on the documents, we can arrange papers for firearms purchase in Slovenia. There is a fee of 40,70€. We pay the fee and the sum is added to the final invoice for the customer.

This is the procedure if the customer wishes that we arrange the papers.

However, you can do this by yourself

In that case you need all the papers listed above (authorisation and copy of the personal document are not needed) and bring them with you to the office responsible for firearms dealing in Slovenia. We recommend to anounce your visit in advance to avoid unnecessery waiting. There is approxiamtely 2-3h waiting time for the papers to be ready. There is a fee of 40,70€. After you arrange al this you are officialy allowed to buy firearms in Slovenia.