Telefon: +386 (0)59 108 495
Naročila nad 100€ Brezplačna dostava
Close
Kremplova ulica 2, 2000, Maribor
+386 (0)59 108 495 info@lovskaoprema.si
Odpiralni čas: Pon - Pet 8.00 - 16.00

Brunox® Lub&Cor sprej za podmazanje in visokotehnološko protikorozijsko zaščito 100ml

10,00

BRUNOX® LUB&COR® Močno oprijemljivo protikorozijsko sredstvo za daljše hranjenje orožja pri večji vlažnosti in agresivnem podnebju. BRUNOX® LUB&COR ustvari enakomeren, kompakten zaščitni sloj debeline 5-20 μm, ki se ne izsuši. Posebej primerno za polavtomatsko orožje.

Navodila za uporabo: Dozo močno pretresite, nato vsebino nanesite. Pred uporabo orožja z vpojno suho krpo odstranite zaščitni sloj sredstva BRUNOX® LUB&COR.

Nevarno. Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/ 122 °F.// Nafta (zemeljsko olje), lahka dearomatizirana razžvepljena z vodikom; Nespecificirana nafta z nizko temperaturo vrelišča (Kompleksna kombinacija ogljikovodikov dobljenih s distilacijo hidrodesulfuriranih in dearomatskih frakcij lahkega zemeljskega olja. Sestoji pretežno iz C7 parafinov in cikloparafinov z vreliščem v območju od 90°C do 100°C.) Nafta (zemeljsko olje), lahka obdelana z vodikom; Z vodikom obdelana nafta z nizko temperaturo vrelišča (Kompleksna kombinacija ogljikovodikov dobljena z obdelavo frakcije zemeljskega olja z vodikom v prisotnosti katalizatorja. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju od C4 do C11 ter ima vrelišče v območju od približno – 20°C do 190°C.)

Varnostni list LUB&COR sprej

Zaloga izdelka se zelo spreminja in ni točno znana. Izdelek lahko vseeno naročite. Mi se bomo potrudili, da ga čim prej dostavimo.

Šifra: BRU-BRG0,10LUB&COR Kategorije: , , Številka produkta: 14440

Opis

BRUNOX® LUB&COR® Močno oprijemljivo protikorozijsko sredstvo za daljše hranjenje orožja pri večji vlažnosti in agresivnem podnebju. BRUNOX® LUB&COR ustvari enakomeren, kompakten zaščitni sloj debeline 5-20 μm, ki se ne izsuši. Posebej primerno za polavtomatsko orožje.

Navodila za uporabo: Dozo močno pretresite, nato vsebino nanesite. Pred uporabo orožja z vpojno suho krpo odstranite zaščitni sloj sredstva BRUNOX® LUB&COR.

Nevarno. Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/ 122 °F.// Nafta (zemeljsko olje), lahka dearomatizirana razžvepljena z vodikom; Nespecificirana nafta z nizko temperaturo vrelišča (Kompleksna kombinacija ogljikovodikov dobljenih s distilacijo hidrodesulfuriranih in dearomatskih frakcij lahkega zemeljskega olja. Sestoji pretežno iz C7 parafinov in cikloparafinov z vreliščem v območju od 90°C do 100°C.) Nafta (zemeljsko olje), lahka obdelana z vodikom; Z vodikom obdelana nafta z nizko temperaturo vrelišča (Kompleksna kombinacija ogljikovodikov dobljena z obdelavo frakcije zemeljskega olja z vodikom v prisotnosti katalizatorja. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju od C4 do C11 ter ima vrelišče v območju od približno – 20°C do 190°C.)

Varnostni list LUB&COR sprej